Opis projektu:

Projekt został realizowany w miejscowościach Kleszczewo oraz Tulce, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim. Bezpośrednimi Beneficjentami są Gmina Kleszczewo oraz Zakład Komunalny w Kleszczewie sp. z o.o. Ostatecznymi Beneficjentami będą mieszkańcy powiatu poznańskiego, w szczególności z Gminy Kleszczewo oraz Miasta Poznania. W ramach projektu przygotowano i wykonano: budowę dwóch węzłów przesiadkowych z infrastrukturą towarzyszącą, budowę ścieżki rowerowej, zakup autobusów z modernizacją zaplecza technicznego oraz kampanię promocyjną. Realizacja projektu pozwoliła na ograniczenie emisji CO2, poprawę stanu środowiska i wydajności kosztowej transportu, ale także zwiększyła dostępność i atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej. Projekt pozwolił także na zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów, redukcję konsumpcji energii. W ramach projektu zakupiono 9 autobusów, wybudowano 8 obiektów Park&Ride (P&R) na łączną ilość 318 miejsc postojowych.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent: Gmina Kleszczewo

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

31.979.124,29   PLN

Wkład UE:

20.206.275,14 PLN

Pobierz jako PDF