Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia Chodzieży. W ramach rewitalizacji utworzona została Aleja Gwiazd Jazzu, znajdująca się przy ul. Strzeleckiej Przy ulicy wzdłuż chodnika zamontowane zostały na postumentach rzeźby na szkle przedstawiające instrumenty muzyki jazzowej. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodników oraz odprowadzenie wód opadowych, zamontowano także nowe, energooszczędne oświetlenie ulicy.

Ponadto na obszarze rewitalizacji oddano do użytku park przy ul. Dworcowej, sąsiadujący
z Miejską  Biblioteką Publiczną, nazwany na rzecz projektu Parkiem „Odpoczywaj z kulturą”. Do parku został przeniesiony istniejący Lamus Tkacki stanowiący ostatni tego typu obiekt w Chodzieży i będący jednocześnie pomnikiem historycznym. W parku na nowo zostały zaprojektowane i wybudowane ciągi piesze, zamontowano oświetlenie energooszczędne, posadowiono nową fontannę oraz umieszczono przeszklony budynek tzw. Bookschron mający w najbliższej przyszłości pełnić rolę biblioteki plenerowej. Park wyposażono w elementy małej architektury - siedziska, ławki, leżaki, kosze na śmieci, stoły do gry w szachy. Wykonano nowe nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej.

Natomiast w obszarze fyrtla ul. Żeromskiego, został wyremontowany budynek przeznaczony do działalności podmiotu ekonomii społecznej. Wznowiło tutaj swoją działalność, po przeprowadzce, Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "Bioderko”. W ten sposób powstało Centrum Aktywnej Integracji i Rehabilitacji zrzeszające i uaktywniające osoby z niepełnosprawnościami – miejsce w pełni dostosowane technicznie do przemieszczania się osób tej grupy społecznej. Polepszył się także stan wizualny fyrtla ul. Żeromskiego, który wzbogacił się o nową infrastrukturę techniczną – nowa nawierzchnia chodników, jezdni wewnątrz osiedla Żeromskiego, nowe oświetlenie, nowe miejsca postojowe dla mieszkańców; pojawiły się elementy małej architektury tj. ławki, donice z kwiatami, huśtawki, mały plac zabaw, stół do gry w ping-ponga oraz nowe kosze na śmieci i pojemniki pół podziemne do selektywnej zbiórki odpadów.

Beneficjent:

Gmina Miejska w Chodzieży

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 9 064 067,23  PLN

Wkład UE: 5 840 021,25 PLN

Pobierz jako PDF