Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Projekt obejmował przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Działania były skierowane do wszystkich grup wiekowych tj. dzieci, młodzieży i osób dorosłych na obszarze gmin Związku. Celem niniejszego projektu było wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarze gmin Związku PRGOK poprzez zwiększenie proekologicznej świadomości i wiedzy społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi. Działania informacyjno-edukacyjne zostały zrealizowane w formie materiałów drukowanych (ulotki informacyjne), audiowizualnych (spoty w lokalnej TV) tablice informacyjno-edukacyjne, została utworzona platforma e-learningowa, zorganizowane zostały spotkania w szkołach, zielone lekcje na PSZOK (ścieżki edukacyjne w plenerze), lekcje przyrody, konkursy plastyczne, utworzono klasy patronackie. Przeprowadzono także szkolenia w sołectwach dla osób dorosłych oraz szkolenia dla kadry dydaktycznej i technicznej w ośrodkach edukacji na obszarze gmin Związku. Na korytarzach w ponad 150 szkołach, przedszkolach i żłobkach w czternastu gminach należących do ZM „PRGOK” pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów i zgniatarki do puszek i plastikowych butelek. Na placach przy placówkach oświatowych zostały rozstawione kompostowniki. Ponadto do dyspozycji nauczycieli są specjalne torby, które będą wykorzystywane m.in. do nauki zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Beneficjent: Związek  Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

381 729,09 PLN

Wkład UE:

275 992,53 PLN

Pobierz jako PDF