Opis projektu:

Projekt polega na doposażeniu istniejących oraz utworzeniu nowych wysokospecjalistycznych pracowni w 5 szkołach i placówkach  kształcenia zawodowego i ustawicznego w Kaliszu (tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego). Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozbudowie, przebudowie, modernizacji oraz adaptacji na cele edukacyjne pomieszczeń poszczególnych budynków ww. szkół i placówek wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Projekt tworzy infrastrukturę na potrzeby realizacji projektu komplementarnego, wspartego środkami Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego w ramach Działania 8.3 WRPO 2014+.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Miasto Kalisz

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

13.746.785,56 PLN

Wkład UE:

8.961.244,46 PLN

Pobierz jako PDF