Opis projektu:

Projekt obejmuje kompleksową, głęboką modernizację energetyczną 9 budynków użyteczności publicznej (tj.: Żłobków Nr: 2, 3 i 4, Przedszkoli Publicznych Nr 1, 9, 18, 20, 27, 30).  W zakresie robót przeprowadzonych w ww. placówkach uwzględniono m.in. modernizację systemu grzewczego, docieplenie stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych i fundamentów, wymianę okien i stolarki drzwiowej. We wszystkich budynkach zamontowano panele fotowoltaiczne oraz energooszczędne oświetlenie,
w wybranych budynkach – pompy ciepła.

Projekt zawiera działania realizujące postulaty strategii niskoemisyjnych i wynika
z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. Jego bezpośrednim celem jest poprawa jakości powietrza w Mieście poprzez wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywanie OZE w infrastrukturze publicznej. Głównym rezultatem i wymiarem osiągniętego celu ma być zmniejszenie ilości energii zużywanej podczas bieżącej eksploatacji budynków - będą to więc wymierne korzyści ekonomiczne, ale i ekologiczne (zmniejszona emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery).

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Miasto Kalisz

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

9.922.679,77 PLN

Wkład UE:

6.594.995,38 PLN

Pobierz jako PDF