Opis projektu:

Projekt umożliwił konserwację i restaurację istniejącego zabytkowego dworu w Koźminku połączoną ze zmianą sposobu użytkowania. Dwór w wyniku przebudowy jest wykorzystywany jako ośrodek kultury i organizacji pozarządowych. Są w nim świadczone następujące usługi: kulturalne, edukacyjne, szkoleniowe, społeczne oraz istnieje możliwość odbywania spotkań integracyjnych. Zakres prac związanych z realizacją rewitalizacji dworu dotyczył: robót budowlanych, robót elektrycznych, robót sanitarnych, robót teletechnicznych (system p.poż, system antywłamaniowy). Przeprowadzenie rewitalizacji dworu w połączeniu z wcześniej przeprowadzoną rewaloryzacją założenia parkowego tworzy ważną atrakcję turystyczną, miejsca przyciągającego turystów z całej Wielkopolski, a także z chętnie odwiedzających gminę Koźminek w związku z możliwością zapoznania się z historią i dziedzictwem tego terenu. Przeprowadzona kompleksowa rewaloryzacja parku w połączeniu z rewitalizacją dworu wraz z nowymi funkcjami społecznymi i kulturalnymi spowoduje wzrost zainteresowania i poprawi wizerunek gminy.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent: Gmina Koźminek

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

3.250.000,00 PLN

Wkład UE:

1.682.386,69 PLN

Pobierz jako PDF