Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie w Gminie Ostrów Wielkopolski. Do zakresu rzeczowego projektu należało:

1. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Lewkowie (ul. Kwiatkowska 60) – zakup wyposażenia i roboty budowlane;

2. Promocja projektu.

Do zakresu robót budowlanych należało:1. Rozbudowa i przebudowa budynku „wozowni” na budynek z pomieszczeniami technicznymi pałacu, salami ekspozycyjnymi wystaw czasowych oraz komercyjną kuchnią cateringową

2. Przebudowa „oficyny zachodniej” na budynek z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi (administracyjno/pracowniami przygotowania ekspozycji - parter) oraz miejscami noclegowymi na potrzeby muzeum (piętro) i rozbudową o historyczną oranżerię i podziemny tunel – łącznik;

3. Przebudowa „pałacu” na budynek muzealny (parter), edukacyjny (I piętro), pomieszczenia techniczne (poddasze) oraz komercyjnych usług gastronomicznych (piwnice);

4. Przebudowa budynku „lodowni”;

5. Budowa nowego ogrodzenia;

6. Wykonanie niezbędnej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu;

7. Budowa dróg wewnętrznych, parkingów, chodników i ścieżek;

8. Rewaloryzacja parku z niezbędną infrastrukturą i projektem zielni;

9. Zakup wyposażenia obiektu.

Realizacja projektu spowodowała: poprawę warunków technicznych istniejącej infrastruktury, zabezpieczenie obiektu i jego zbiorów przed pożarem, kradzieżą oraz dalszym niszczeniem, poprawę dostępności do zbiorów poprzez udostępnienie dodatkowej powierzchni, stworzenie i udostępnienie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz stworzenie Centrum Edukacji Historycznej.

Beneficjent:

Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 25 066 030,53 PLN

Wkład UE: 14 449 999,98 PLN

Pobierz jako PDF