Opis projektu:

Projekt obejmował prace budowlane dotyczące rozbudowy i adaptacji obiektu starej gazowni na Krobskie Centrum Usług Społecznych, zakup wyposażenia oraz promocję projektu.

Gazownia została wybudowana około 1910 roku. Budynek pełnił funkcję gazowni miejskiej, wytwarzającej gaz z węgla kamiennego, wykorzystywany do oświetlania mieszkań i ulic miasta. W 1976 roku, na skutek upowszechnienia się gazu ziemnego, zaprzestano produkcji
i gazownia została zamknięta. Od tego czasu budynek stał pusty i niszczał.

Dzięki unijnej dotacji obiekt przeszedł gruntowny remont i został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zachowano jednak jego walory historyczne i architektoniczne.
W zmodernizowanym budynku znajdują się między innymi dwa  mieszkania chronione, pomieszczenia klubu seniora, Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, gabinety, sale
i pracownie. Do dyspozycji podopiecznych jest także nowoczesny taras.

 

Beneficjent:

Gmina Krobia

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 4 473 385,00 PLN

Wkład UE: 1 625 821,00 PLN

Pobierz jako PDF