Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja wraz z przebudową Pawilonu Chorych Nr 2, wchodzącego w skład zabudowań Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii - Szpital w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala w Poznaniu, Chodzieży oraz Ludwikowie.

Proces realizacji projektu podzielony został na inwestycję budowlaną i inwestycję zakupową.

Inwestycja budowlana dotycząca Pawilonu Chorych nr 2 w Ludwikowie obejmowała prace budowlane, prace instalacyjne,naprawę konstrukcji i wymianę pokrycia dachu, naprawę elewacji i prace zewnętrzne, ogród zimowy, nadbudowę szybu windowego oraz wymianę windy.

W ramach inwestycji zakupowej Centrum zakupiło sprzęt do diagnostyki endoskopowej, obrazowej oraz wyposażenie.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

15.693.436,44 PLN

Wkład UE:

10.057.748,91 PLN

Pobierz jako PDF