Opis projektu:

Przedmiotem projektu było uruchomienie w dawnym budynku Collegium Historicum (Św. Marcin 78 w Poznaniu), stałej ekspozycji poświęconej trójce wybitnych kryptologów: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu.

Wcześniej mieściła się tu pruska Intendentura wojskowa. Po 1918 r. budynek Intendentury nadal służył wojsku, tylko polskiemu. Natomiast pobliski Zamek z siedziby kajzera po 1918 r. stał się jedną z rezydencji prezydenta RP, a pomieszczenia części gmachu przeznaczono na potrzeby Uniwersytetu Poznańskiego. To właśnie na funkcjonującym tu Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym spośród najlepszych studentów matematyki wyłoniono kandydatów na tajny kurs kryptologiczny zorganizowany w 1929 r. przez polski radiowywiad. Uzdolnieni studenci, wśród nich wspomniani kryptolodzy, zasilili szeregi poznańskiej filii Biura Szyfrów, która mieściła się w budynku Intendentury po drugiej stronie ulicy. Uzyskane doświadczenie kryptologiczne doprowadziło, choć już w Warszawie, do złamania w 1932 r. szyfru niemieckiej maszyny Enigma.

Zaplanowane zadania w ramach projektu polegały na adaptacji pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku, zakupie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania muzeum oraz opracowaniu i wykonaniu treści multimedialnych. Utworzona została interaktywna ekspozycja, zawierająca nowoczesne technologie jak również rozwiązania tradycyjne (dioramy, stanowiska warsztatowe czy też zadania dla zwiedzających wykorzystujące rekwizyty).

Miejsce to popularyzuje wiedzę o kryptologii, matematyce i informatyce. Ekspozycja podkreśla znaczenie złamania Enigmy na współczesne rozwiązania cyfrowe. Uruchomiono model Enigmy, dając możliwość poznania podstaw jej funkcjonowania i sposobu szyfrowania wiadomości. Ekspozycja stała przedstawia historię działań wojennych oraz rozwoju nauk matematycznych, w tym powiązań pomiędzy urządzeniami szyfrującymi, a późniejszym rozwojem komputerów.

Zwiedzający mogą skorzystać z czterech ścieżek zwiedzania. Trzy dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: ścieżka z audiodeskrypcją, z tekstem łatwym do zrozumienia oraz z polskim językiem migowym. Goście z zagranicy natomiast  mogą skorzystać z audioprzewodników w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Na najmłodszych czeka natomiast  Strefa Szyfrów, czyli specjalne miejsce dla całych rodzin, inspirujące do samodzielnego zdobywania wiedzy.

 

Beneficjent:

Miasto Poznań

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 21 851 173,00 PLN

Wkład UE: 10 369 996,44 PLN

Pobierz jako PDF