Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzanie kampanii edukacyjno-informacyjnej o zrównoważonej gospodarce leśnej. Zaplanowano i przeprowadzono także modernizację infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W ramach kampanii zaplanowano m.in. cykliczne akcje edukacyjne, cykle spotkań w szkołach w zasięgu powiatu obornickiego, materiały informacyjno-edukacyjne w formie drukowanej i tekstów z alfabetem Braille’a, konkursy, kampanię telewizyjną i internetową, billboardową, dostosowanie istniejących materiałów edukacyjnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przygotowanie nowych treści na ścieżki dydaktyczne z uwzględnieniem merytorycznych założeń kampanii (znaczenie i użytkowanie lasów, powiązania z klimatem i ochroną przyrody). W ramach działań modernizacyjnych wyposażono izbę edukacyjną na poziomie drugiej kondygnacji w zewnętrzną windę dla osób z niepełnosprawnościami, obiekty edukacyjne (izby i ścieżek) doposażono w urządzenia przyjazne osobom z dysfunkcją wzroku, oraz w nowoczesne urządzenia multimedialne do prezentowania określonych treści wraz z przygotowaniem właściwego oprogramowania (tzw. content) tj. dwa kioski multimedialne, ekran interaktywny, ekran z krótkoogniskowym rzutnikiem, okulary Virtual Look wraz z makietą pilarki.

W zakresie modernizacji obiektu Nadleśnictwa i istniejącej infrastruktury edukacyjnej wykonano nowoczesną ekspozycję multimedialną Izby do prezentowania określonych treści, połączonej z kompleksową aranżacją wnętrza, w tym dostosowano łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz doposażono obiekty edukacyjne (izby i ścieżki) w akcesoria i sprzęt przyjazny osobom z dysfunkcją wzroku i ruchu. Ponadto wykonano instalację demonstracyjną układu fotowoltaicznego o mocy 50 kW umożliwiająca prezentację wykorzystania OZE.

Beneficjent:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

1. 1.123.252,79 PLN

2. 3.383.859,03 PLN

Wkład UE:

1.    621.491,80 PLN

2. 2.335.039,16 PLN

Pobierz jako PDF