Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Niniejszy projekt dotyczył przeprowadzenia przez Wnioskodawcę prac badawczo rozwojowych mających na celu opracowanie nowego produktu, innowacyjnego w skali wykraczającej poza Polskę – kleju hybrydowego o niskiej lepkości i stosunkowo wysokiej adhezji: „Hybricx 75”, w tym opracowanie systemu jego aplikowania.

Projekt zakładał transfer pasywny, który obejmował wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Przedmiot projektu obejmował przeprowadzenie prac B+R oraz zadanie inwestycyjne polegające na zakupie aparatury badawczej.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju współpracy i transferu wiedzy między Wnioskodawcą a jednostkami naukowymi. Spowodowała wzrost potencjału innowacyjnego CX80, gdyż pozwoliła na realizację badań, których rezultatem jest innowacyjna technologia i produkt, z możliwością praktycznego i opłacalnego zastosowania, z korzyścią dla środowiska naturalnego. W wyniku projektu została również rozwinięta komórka badawczo-rozwojowa.

Beneficjent: CX-80 POLSKA Agata Nadera, Dariusz Nadera sp. komandytowa

Program: WRPO 2014+

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 2 126 126,87 PLN

Wkład UE: 1 055 950,90 PLN

Pobierz jako PDF