Opis projektu:

Informacje szczegółowe:

Celem projektu było stworzenie rozwiązań technicznych pozwalających na opracowanie innowacyjnego typoszeregu autobusów LLE. Symbol LLE oznacza: L – Lite czyli lekki, a LE – Low Entry czyli niskowejściowy. Prace nad koncepcję takiego pojazdu podyktowane zostały rosnącym zapotrzebowaniem rynku . Projekt umożliwił przeprowadzenie analiz, badań oraz opracowanie rozwiązań technicznych w znaczącym stopniu różniących się od obecnie stosowanych w firmie. Wykonano prace związane z opracowaniem zupełnie nowej konstrukcji nadwozia, zawieszenia oraz wszystkich układów funkcjonalnych wraz z uproszczeniem wyposażenia. Niewątpliwą zaletą projektu było wyposażenie innowacyjnego laboratorium do badań empirycznych (związanych z weryfikacją koncepcji) i rozbudowa potencjału badawczego.

 

Beneficjent:

SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

10.393.308,68 PLN

Wkład UE:

6.042.664,97 PLN

Pobierz jako PDF