Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Szamotułach projekt unijny, odpowiada na potrzeby mieszkańców powiatu szamotulskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach inicjatywy do chwili obecnej udało się zapewnić wsparcie blisko 400 osobom, przy czym pomoc w szczególności kierowana jest do osób z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych i przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze. Wsparcie obejmuje m.in. usługi asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością; korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; specjalistyczne, indywidualne doradztwo psychologów, prawników, logopedów, a także zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, które ograniczają ryzyko przekazywania dzieci do rodzin zastępczych. Realizowana pomoc asystentów osobistych sprzyja usamodzielnianiu osób z niepełnosprawnością i zapobiega umieszczaniu ich w domach pomocy społecznej. Istotnym elementem projektu jest organizacja mieszkania chronionego dla osób opuszczających dom dziecka bądź rodzinną pieczę zastępczą. Osoby te przy asyście pracowników PCPR w warunkach naturalnych odbywać będą tzw. trening mieszkaniowy czyli przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach treningu m.in. prowadzona będzie nauka planowania zadań życiowych z uwzględnieniem otoczenia społecznego, edukacyjnego i zawodowego młodych ludzi. Dla realizacji tego zadania zakupiono, urządzono i kompleksowo wyposażono lokal mieszkalny przewidziany dla 3 mieszkańców. Atrakcyjnie położone, funkcjonalne i estetycznie zaaranżowane mieszkanie ułatwi wejście w dorosłość osobom, które nie poradziłyby sobie samodzielnie bez instytucjonalnego wsparcia. Projekt realizowany jest z trzema partnerami: Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz Fundacją AKME.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Powiat Szamotulski

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu:

2 622 808,36 PLN

Wkład UE:

2 229 387,10 PLN

Pobierz jako PDF