Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Firma Neptis S.A., stojąca m.in. za sukcesem najpopularniejszego w Polsce systemu Yanosik, informującego kierowców o aktualnej sytuacji na drodze, w ramach niniejszego projektu opracowała innowacyjny w skali światowej system informatyczny, który określa indywidualny PROFIL KIEROWCY. Profil jest opisową oceną stylu jazdy kierowcy pod katem jego zachowań na drodze. W czasie trwania projektu analizowanych było tysiące parametrów z różnych dziedzin mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, np. warunki pogodowe, jakość dróg czy indywidualne cechy osobowości kierowcy. Stworzone w ramach projektu PROFIL KIEROWCY rozwiązania oparte m.in. o analizy Big data mogą być szeroko wykorzystane np. przez podmioty działające w branży ubezpieczeniowej, urzędy państwowe i publiczne, instytucje zarządzające siecią dróg, firmy z branży motoryzacyjnej i logistyczno-transportowej. Dzięki wielu możliwościom zastosowania PROFILU KIEROWCY może on znacznie ułatwić poruszanie się po coraz bardziej zakorkowanych miastach i pomóc w tworzeniu wielu narzędzi zwiększających bezpieczeństwo na polskich drogach. Przykładem zastosowania tego projektu są telematyczne ubezpieczenia komunikacyjne, których składka obliczana jest na podstawie stylu jazdy, a bezpiecznie i odpowiedzialnie jeżdżący kierowcy mogą liczyć na bardzo atrakcyjną ofertę.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent: Neptis. S.A.

Program: WRPO 2014+

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Działanie: 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Dziedzina: Rozwój firm.

Całkowita wartość projektu: 4 643 309,74 zł

Wkład UE: 2 065 815,12 zł

Pobierz jako PDF