Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Przebudowanie kompleksu budynków Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz ich wyposażenie doprowadziło do powstania Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. do Centrum uczęszczają uczniowie z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych, Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych. W osiemnastu nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych i pięciu salach lekcyjnych kształcą się uczniowie w dwudziestu zawodach z kilku wiodących branż gospodarki: budowlanej, mechanicznej, elektrotechnicznej, energetycznej, motoryzacyjnej i transportowej. Uczniowie zdobywają fach, m.in. w takich profesjach jak: technik budownictwa, murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, technik elektryk, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Powiat Ostrowski

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

13 188 661,40 PLN

Wkład UE:

9 622 447,34 PLN

Pobierz jako PDF