Opis projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa i częściowe doposażenie istniejących obiektów, celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach nr 6 i 12 dla dzieci 3-4 letnich.

W przedszkolu nr 6 przebudowano oraz zmieniono sposób użytkowania parteru budynku, zlokalizowanego przy ul. Wiosennej 7. Wcześniej część parteru była wykorzystywana jako pomieszczenie mieszkalne. W przedszkolu funkcjonowały 3 oddziały. W wyniku realizacji projektu powstał jeden nowy, dodatkowy oddział mogący pomieścić do 15 dzieci. Dla jego utworzenia konieczna była adaptacja pomieszczeń mieszkalnych oraz przebudowa funkcjonującego na parterze oddziału (dostosowanie do przepisów higieniczno-sanitarnych,  ppoż., dostosowanie do os. z niepełnosprawnościami). W budynku przedszkola nr 6 powstały nowe pomieszczenia: sala, szatnia, toalety.

Przedszkole nr 12 – nastąpiła zmiana dotychczasowej lokalizacji przedszkola. Zaadoptowany został parter budynku pokoszarowego zlokalizowanego w Gnieźnie - ul. Pocztowa 11 (budynek Gimnazjum nr 2), w którym utworzono trzy nowe oddziały przedszkola dla 3 i 4 latków (łącznie dla 75 nowych dzieci). W nowej lokalizacji przedszkola nr 12 powstało siedem sal wraz z węzłami sanitarnymi, węzeł sanitarnym dla pracowników, pomieszczenie socjalne, oraz rozdziału posiłków, winda dla posiłków oraz zmywalnia. Został także zagospodarowany teren na potrzeby placu zabaw wokół budynku.

Beneficjent: Miasto Gniezno

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

1 994 992,16 PLN

Wkład UE:

987 850,42 PLN

Pobierz jako PDF