Opis projektu:

Projekt polegał na opracowaniu, wytworzeniu i wdrożeniu e-usługi, która bazuje na gromadzonych i przetwarzanych zbiorach danych źródłowych uzyskanych w wyniku analiz materiału biologicznego pobranego od osób zarażonych SARS-CoV-2 w Wielkopolsce.

Oferowane e-usługi pozwolą odtworzyć historię przebiegu pandemii SARS-CoV-2 na terenie Wielkopolski, zidentyfikować główne ścieżki rozprzestrzeniania się wirusa oraz wskazać najsłabsze punkty w strategii zabezpieczenia obywateli przed zagrożeniem epidemiologicznym w regionie. W ten sposób projekt przyczyni się nie tylko do walki z SARS-CoV-2, ale także do stworzenia ulepszonych procedur ochrony przed tego typu zagrożeniami w przyszłości w regionie, w szczególności we współpracy z kluczowymi jednostkami naukowymi, laboratoriami, szpitalami zakaźnymi w Poznaniu i Wielkopolsce oraz wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego. Szczególnym wsparciem technologicznym objęte są analizy bioinformatyczne oraz procesy optymalizacji wyboru różnych warunków oraz parametrów opisujących wirtualny model pandemii SARS-CoV-2. Dodatkowo, wytworzone e-usługi umożliwią bezpieczną komunikację wraz z dostosowaniem e-usług do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz instytucji publicznych zaangażowanych w walkę z pandemią w Wielkopolsce. Opracowane e-usługi umożliwiają zaawansowaną wizualizację stanu i dynamiki rozwoju pandemii w Wielkopolsce wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami związanymi z przetwarzaniem, analizami oraz współdzieleniem danych naukowych i wsparcia diagnostyki COVID-19 na podstawie danych obrazowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Beneficjent:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 2 966 679,78 PLN

Wkład UE: 2 387 587,10 PLN

Pobierz jako PDF