Opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności Ratusza stanowiącego ważny zasób kultury materialnej regionu, poprzez inwestycje chroniące jego stan oraz służące jego udostepnieniu dla szerszego grona odbiorców. Projekt obejmował kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zmierzające do zachowania oraz odtworzenia  historycznych wartości architektonicznych obiektu wpisanego do rejestru zabytków, zlokalizowanego w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gniezna. W ramach projektu  pomieszczenia Ratusza zostały przebudowane oraz otrzymały nowe funkcje o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Na parterze utworzono: Multimedialną Salę Historii Miasta Gniezna pełniącą także rolę Sali Koncertowo-Wystawienniczej, Centrum Informacji Kulturalnej z Salą Multimedialną oraz salę Urzędu Stanu Cywilnego. Na I piętrze powstał  Historyczny Gabinet Prezydenta wraz z historycznym sekretariatem, oraz Multimedialna Sala Historii Rady Miasta Gniezna II RP i Koncertowa Sala Kryształowa wraz z zapleczem, a także pomieszczenia Biura Rady Miasta. Pozostałe pomieszczenia zostały zaadoptowane na sale wystawienniczo-warsztatowe. Na II piętrze utworzono: Kameralną Salę Widowiskową z Salą Kominkową wraz z ich zapleczem oraz Sale Twórczości Artystycznej. Kameralna Sala Widowiskowa posiada wielofunkcyjne zaplecze wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji widowisk. Obok Sali Kameralnej znajduje się Sala Kominkowa, tam wydzielony jest aneks kuchenny niezbędny dla obsługi sal, ciąg komunikacyjny stanowiący bezpośrednie ich połączenie oraz dostęp do windy. Pozostałe przestrzenie zostały zaadaptowane na potrzeby kulturalno-artystyczne.
W Oficynie na wewnętrznym dziedzińcu powstały sale wystawiennicze twórczości artystycznej.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

MIASTO GNIEZNO

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

10.090.367,69 PLN

Wkład UE:

5.443.263,45 PLN

Pobierz jako PDF