Opis projektu:

Przedmiotem projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych. W tym celu w północnej części wyspy miejskiej oraz na terenach nadrzecznych powstała infrastruktura rekreacyjna, w tym boiska sportowe oraz miejsca  wypoczynku. Obszar objęty projektem został ze sobą połączony poprzez budowę wewnętrznej komunikacji, w tym poprzez budowę kładki pieszo – rowerowej  przez rzekę Gwdę, która połączyła północną część wyspy miejskiej z terenem nadrzecznym, ścieżek spacerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Teren ten został oświetlony, zamontowano także kamery do monitoringu, co niewątpliwie poprawiło bezpieczeństwo publiczne w tej części miasta. Całość dopełniają nasadzenia zieleni, miejsca piknikowe, mała architektura i infrastruktura dla rodzinnej rekreacji.  Powstała zróżnicowana, ogólnodostępna przestrzeń publiczna, atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczył występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, z niepełnosprawnościami, i ich rodzinom. Projekt jest elementem projektu kluczowego i kontynuacją  projektu „Pilska strefa aktywności turystycznej”.

 

Beneficjent:

Gmina Piła

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 20 730 576,1 PLN

Wkład UE: 12 647 798,4 PLN

Pobierz jako PDF