Opis projektu:

Projekt  przyczynił się do rewitalizacji obszarów miasta i obejmuje następujące tereny: dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu i uzupełniająco, infrastrukturę drogową. W ramach projektu powstał budynek – Centrum Aktywizacji Społecznej (Tlenownia), obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni 1400 m2, w którym znajdują się m.in.: Biblioteka Publiczna z czytelnią, sale na potrzeby Centrum Kultury, Izba Muzealna, sala widowiskowa na 150 osób. W CAS odbywają się wydarzenia organizowane przez Gminę Czempiń i jednostki jej podległe m.in. warsztaty terapeutyczne, próby i występy chórów, orkiestry, czy teatru. Jednocześnie nowopowstała infrastruktura umożliwia częstsze organizowanie i przeprowadzenie badań profilaktycznych. Budynek został wyposażony w windę, która ułatwia komunikację osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym i rodzicom z wózkami. W Tlenowni została zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która przyczyni się do niższych kosztów zużycia energii elektrycznej, ale także znacznej redukcji emisji CO². Oprócz budynku głównego Tlenowni powstały także pawilony, które przeznaczone zostały na lokale usługowe oraz biura z przeznaczeniem dla różnych podmiotów, w tym stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (NGO). Zagospodarowany został również teren wokół obiektu, na którym ustawiono pergole, szklarnie i przeszklenia oraz zamontowane zostały elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze oraz powstał duży parking, który jest wykorzystywany na różne wydarzenie artystyczne na powietrzu, w tym kino letnie.

Działania rewitalizacyjne w Czempiniu objęły również budowę i rozbudowę ogólnodostępnych stref rekreacji ruchowej (place zabaw i siłownie zewnętrzne) poprzez montaż elementów infrastruktury m.in. zestawy zabawowe, huśtawki dla rodzica i dziecka, huśtawki dla osoby z niepełnosprawnością, karuzele integracyjne, zjazd linowy (tyrolka), domki zabawowe, gry integracyjne, toaletę automatyczną, elementy siłowni zewnętrznej,  małą architekturę i nasadzenia zieleni. Dodatkowo na obiektach tych, zainstalowano oświetlenie oraz monitoring.

W ramach projektu został także zrewitalizowany teren tzw. Zielonego Rynku, który stanowi  zieloną enklawę miasta. Prace objęły zagospodarowanie terenu poprzez m.in. budowę alejek spacerowych, montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej, budowę toalety publicznej i oświetlenia terenu, montaż monitoringu oraz budowę drogi i parkingu, a także wyposażenia w elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery oraz nowe nasadzenia drzew i bylin.

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanego projektu była budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych. W ramach projektu została wymieniona nawierzchnia na ul. Nowej.  Przebudowany został jednostronny chodnik na ul. Strumykowej na odcinku od ul. Nowej do ul. Kuczmerowicza. Wybudowany został chodnik w ul. Strumykowej na odcinku od ul. Kuczmerowicza do mostku na Olszynce. Utwardzona została jezdnia na Placu Zielony Rynek od restauracji Kogucik do przedszkola "Karuzela" oraz powstały w tym miejscu także nowe miejsca parkingowe. Przebudowy został  obustronny chodnik w ul. Kościelnej na odcinku od Rynku do Placu Zielony Rynek.

 

Beneficjent:

Gmina Czempiń

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 19 137 024,96 PLN

Wkład UE: 13 743 627,77 PLN

 

Pobierz jako PDF