Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Celem zaplanowanego remontu, przebudowy i rozbudowy budynków dawnej kaflarni Zduny było przywrócenie obiektom dobrego stanu technicznego oraz wprowadzenie nowych funkcji umożliwiających ich dalszą eksploatację dla celów kultury, edukacji i turystyki, jako ośrodka lokalnej tradycji przemysłu i rzemiosła zduńskiego, z rodowodem sięgającym połowy XIX w. Poprzez działania remontowe i modernizacyjne został stworzony zespół obiektów funkcjonalnych, przyjaznych odbiorcom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, wyposażony w nowoczesne urządzenia.

Zakres prac dotyczył robót budowlanych i prac konserwatorskich, w tym: robót przygotowawczych związanych z przygotowaniem terenu i obiektów do prowadzenia robót budowlanych, robót budowlanych związanych z rozbudową, nadbudową i przebudową i dostosowaniem obiektów do nowych funkcji, robót budowlanych związanych z dociepleniem stropów budynków, robót instalacyjnych wewnętrznych oraz niezbędnych przyłączy do obiektów, robót związanych z zagospodarowaniem terenu działek. W ramach przebudowy powstały pomieszczenia biurowe, konferencyjne, mieszkalne, wystawiennicze, muzealno-edukacyjne, gastronomiczne. Ponadto powstała sala amfiteatralna do spotkań i warsztatów teatralnych, muszla koncertowa i sala występów scenicznych.

W wyniku realizacji projektu mieszkańcy z ościennych gmin czy powiatów maja dostęp do szeroko rozumianej kultury (koncerty, występy zespołów muzycznych, wystawy tematyczne, warsztaty, poznawanie tradycji lokalnych). Obiekty przyciągają przedsiębiorców związanych z branżą ceramiczną, kominkarską oraz turystów zainteresowanych historią przemysłu ceramicznego w Polsce. W nowopowstałym ośrodku powstają ośrodki: Ceramicznego Centrum Rzemiosła Artystycznego, Muzeum Kaflarstwa oraz Muzeum pieca. Jest to miejsce realizacji warsztatów zduństwa oraz zajęć ceramicznych w ramach działalności mającego siedzibę w kaflarni Cechu Zdunów Polskich. W obiektach poddanych rewitalizacji są organizowane warsztaty zawodowe cechu (organizowane przez Cech Zdunów Polskich, organizacja ta ma również swoją siedzibę w remontowanym budynku), przeprowadzane są egzaminy na stopień czeladniczy i mistrzowski dla osób z całej Polski. Kontynuowane są międzynarodowe festiwale multiartystyczne, odwołujące się do dziedzictwa Ziemi Zdunowskiej i regionu Południowej Wielkopolski, którego trzonem jest Międzynarodowy Plener Ceramiczny przyciągający artystów rzeźbiarzy z Polski i zza granicy.

 

Beneficjent:

Gmina Zduny

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 7 413 387,79 PLN

Wkład UE: 5 560 040,84 PLN

Pobierz jako PDF