Opis projektu:

Zespół parkowo-pałacowy w Rokosowie to ważny i znany obiekt zabytkowy na terenie Gminy Poniec oraz Województwa Wielkopolskiego. W celu lepszego wykorzystania jego potencjału na cele integracji społecznej i turystyki, realizowana jest obecnie modernizacja części zewnętrznych i wewnętrznych budynku Zamku: wymiana instalacji elektrycznych, sanitarnych, poszycia dachu, stolarki w ogrodzie zimowym, odtworzenie zabudowy tarasu, remont elewacji, budowa platformy dla osób z niepełnosprawnościami, wymiana windy wewnętrznej, wymiana agregatu prądotwórczego, modernizacja windy gastronomicznej, remont pomieszczeń kuchennych i odbudowa ciągów gastronomicznych, remont kotłowni, modernizacja klimatyzacji i wentylacji. Ponadto realizowana jest modernizacja budynku towarzyszącego - powozowni. Prowadzona jest modernizacja Parku Zamkowego (renowacja ścieżek, uzupełnienie oświetlenia), muru oporowego oraz balustrady wokół Zamku i fosy.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu powstanie atrakcyjna infrastruktura, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przedsięwzięć skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Projekt wpłynie na wzrost aktywności społecznej, a także integrację i włączenie społeczne. Renowacja zespołu pałacowo-parkowego wpłynie na sferę gospodarki Gminy Poniec i obszarów rewitalizowanych, gdyż jest elementem generującym ruch turystyczny oraz działalność gospodarczą z nim związaną.

Beneficjent: Województwo Wielkopolskie

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

10 374 892,44 PLN

Wkład UE:

5 635 020,13 PLN

Pobierz jako PDF