Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

W ramach realizacji projektu wykonano kompleksową przebudowę i modernizację kompleksu pałacowo-parkowego. W ramach modernizacji części zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku pałacu wykonano: nowe instalacje elektryczne, sanitarne, naprawiono dach, wymieniono stolarkę w ogrodzie zimowym, odbudowano tarasu, przeprowadzono remont elewacji, wybudowano platformę dla osób z niepełnosprawnościami, wymieniono windę wewnętrzną, zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy, przeprowadzono modernizację windy gastronomicznej, wyremontowano pomieszczenia kuchenne i odbudowano ciągi gastronomiczne, przeprowadzono remont kotłowni, modernizację klimatyzacji i wentylacji, kanalizacji sanitarnej.

Wykonano modernizację budynków: bażanciarni, powozowni oraz domu ogrodnika (modernizacja łazienek z wymianą kabin). Przeprowadzono także modernizację parku (renowacja ścieżek, uzupełnienie oświetlenia, odbudowa pomostu nad stawem, modernizacja grilla oraz zaplecza), naprawiono mur oporowy, wyremontowano balustrady wokół pałacu i fosy. Wybudowana została siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Wykonano  montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej. W pałacu ma siedzibę Ośrodek Integracji Europejskiej, który prowadzi działalność oświatową oraz organizuje szkolenia, kursy i konferencje.

Beneficjent: Województwo Wielkopolskie

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

9 625 008,61 PLN

Wkład UE:

5 779 999,99 PLN

Pobierz jako PDF