Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Obiekt powstał w czynie społecznym w 1969r. Tego roku funkcjonowanie rozpoczęła instytucja realizująca zadania z obszaru kultury. Z czasem na piętrze budynku ulokowano bibliotekę. Instytucje kultury funkcjonowały przez blisko 50 lat w obiekcie, który nie był poddawany znaczącym modernizacjom ani remontom. W efekcie naznaczony został licznymi pęknięciami ścian i uszkodzeniami konstrukcji dachu. Stan techniczny dachu spowodował wyłączenie z użytkowania części budynku-jedynej w Gminie sali widowiskowej przez Nadzór Budowlany. Ciągi komunikacyjne nie spełniały norm bezpieczeństwa p.poż, obiekt posiadł liczne bariery architektoniczne (dostępność piętra wyłącznie poprzez wąską klatkę schodową). W związku z powyższym zaplanowano kompleksową rozbudowę i przebudowę obiektu z wykorzystaniem Funduszy Unijnych. Realizacja przyczyniła się do zwiększenia i uatrakcyjnienia powierzchni użytkowej, pozwalając na uruchomienie nowych funkcji i form działalności, dotychczas niedostępnych lub mocno ograniczonych na terenie Gminy. Budynek dzięki przebudowie zewnętrznego podjazdu, budowie wewnętrznej windy oraz zmianie układów komunikacyjnych, został pozbawiony barier architektonicznych, stając się przyjaznym dla odwiedzających w różnym wieku i sprawności ruchowej. Wymiana przestarzałych instalacji oraz zastosowanie odpowiednich technologii podniosło bezpieczeństwo i ergonomię budynku. Zaprojektowane duże przestrzenie, przeszklenia w połączeniu z prostą nowoczesną aranżacją i funkcjonalnością stworzyły estetyczne i przytulne miejsce, inicjujące szeroką gamę kulturalnych inicjatyw dla mieszkańców Wielkopolski. Ze względu na położenie komunikacyjne Opalenicy (przy autostradzie A2 i drodze wojewódzkiej 307, ze stają kolejową na trasie Berlin-Warszawa) odbiorcami projektu są mieszkańcy Gminy Opalenica (16 303 osób), sąsiednich gmin oraz całego regionu.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent: Centrum Kultury i Biblioteka w Opalenicy

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

3.993.422,61 PLN

Wkład UE:

1.788.961,54 PLN

Pobierz jako PDF