Opis projektu:

Projekt poległ na przeniesieniu zabytkowego wiatraka paltraka na teren Skansenu Olenderskiego w Prusimiu wraz z jego renowacją, konserwacją oraz adaptacją na cele kulturalne, poprzez utworzenie muzeum młynarstwa. Celem projektu było zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu.

Wiatrak stoi na podstawie o wymiarach 7x7 m. Wraz ze skrzydłami wiatraka – śmigłami ma 18,9 m wysokości. Bez śmigieł 12,6 m. Same śmigła mają rozpiętość 18 m. W wiatraku znajdują się trzy kondygnacje. Na jego wybudowanie potrzeba było około 70 m3 drewna.

W ramach projektu wykonano także: montaż instalacji alarmowej i monitoringu, nagranie filmu dokumentującego prace związane z przeniesieniem i konserwacją wiatraka, opracowano prezentację multimedialną dotyczącą historii wiatraka, zakupiono i uruchomiono infokiosk, zakupiono niezbędne wyposażenie techniczne młyna. Ponadto zagospodarowano teren wokół wiatraka poprzez: utwardzenie terenu (1150m2), oświetlenie terenu i wnętrza wiatraka (lampy z panelami słonecznymi: 8 zewnętrznych, 10 wewnętrznych), wykonanie ogrodzenia (80mb), zakup ławek (10 kpl.), zakup tablic do oznakowania budowli zabytkowych.

Ciekawa jest historia odbudowanego wiatraka. Sięga bowiem 1754 roku, w którym to w miejscowości Przysiołek Sowa (dziś Władysławowo) został wybudowany w pierwotnej wersji. W 1930 roku odbudowano go na bazie innego zakupionego paltraka z miejscowości Noć, zbudowanego pierwotnie w okolicach Jeziora Gopło w 1880 roku. Wiatrak z Noci był natomiast wcześniej wykorzystywany na Jeziorze Gopło, jako pływający młyn. Krążył na barce po okolicznych wsiach i był wykorzystywany przez miejscowych rolników do mielenia zboża.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent: Fundacja Olandia Prusim k/Kwilcza

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

632.868,00 PLN

Wkład UE:

437.401,49 PLN

Pobierz jako PDF