Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Projekt umożliwił zapewnienie bezpośredniego połączenia dróg lokalnych z istniejącymi terenami inwestycyjnymi na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspójnienie sieci dróg na terenie miasta. W ramach inwestycji wykonano instalację sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, chodniki i drogi rowerowe, odwodnienie powierzchniowe, oznakowanie pionowe i poziome. Możliwy był także demontaż istniejącej przepompowni z piaskownikiem i wykonanie nowej przepompowni, demontaż istniejących opraw oświetleniowych z słupami wraz z kablem zasilającymi i zastąpienie ich oświetleniem LED. Najbardziej oczekiwaną inwestycją był poszerzenie światła wiaduktu, jego pogłębienie i wykonanie nowych ścian oporowych w celu dostosowania do parametrów spełniających aktualne przepisy. Wcześniej pod wiaduktem odbywał się ruch wahadłowy, droga była także zalewana przez ulewne deszcze. Projekt przyczynił się do skrócenia podróży użytkowników dróg, poprawie płynności ruchu pojazdów oraz do eliminacji utrudnień w ruchu, poprawieniu komfortu podróżowania i zapewnienia dogodnych warunków komunikacji pieszym i rowerzystom.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

MIASTO GNIEZNO

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

37.069.618,09 PLN

Wkład UE:

17.885.172,82 PLN

Pobierz jako PDF