Opis projektu:

Bike Cafe jest nowatorską formą mobilnej kawiarni rowerowej, która istnieje od czerwca 2012 roku. Aromatyczną kawę z klasycznego, dźwigniowego ekspresu przygotowują wykwalifikowani bariści i podają przechodniom w przestrzeni miejskiej. Realizując projekt unijny firma Bike Cafe, wprowadziła wiele wewnętrznych zmian o charakterze organizacyjnym i procesowym, skorzystała ze specjalistycznych usług doradczych, dotyczących koncepcji jej wizerunku na rynku czeskim, holenderskim i niemieckim. Dalszym etapem przedsięwzięcia było dostosowanie oferty Bike Cafe do wymogów docelowych rynków eksportowych, a także udział firmy jako wystawcy, na targach franczyzowych w Austrii, Holandii i w Polsce. W efekcie realizacji projektu beneficjent rozszerzył swoją aktywność na trzy rynki zagraniczne: czeski, holenderski i niemiecki, na których prowadzi działalność eksportową.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Bike Cafe Spółka z o.o.

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

320 989,72 PLN

Wkład UE:

216 376,03 PLN

Pobierz jako PDF