Opis projektu:

Projekt obejmuje trzy inwestycje:

1) Przebudowę, rozbudowę (w miejscu istniejących budynków gospodarczych) oraz zmianę sposobu użytkowania domku gotyckiego tzw. "Cukierni" na funkcję użyteczności publicznej - bibliotekę publiczną oraz budową muru ażurowego,

2)Termomodernizację wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne w miejscowości Opatówek,

3) Przebudowę nawierzchni placu manewrowego przy ul. Poniatowskiego
w miejscowości Opatówek.

Domek gotycki tzw. Cukiernia: budynkowi został przywrócony XIX-wieczny wygląd m.in. zostały powiększone portale okienne. Oprócz remontu fasady, „cukiernia” przeszła także gruntowną przebudowę wnętrza i dostosowanie go do potrzeb książnicy. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie. Piwnice budynku zaadaptowano pod potrzeby księgozbioru. Pomieszczenia są klimatyzowane. Powstał również dziedziniec, gdzie w okresie letnim będą odbywały się spotkania autorskie.

Budynek składa się z 4 brył o zróżnicowanej wielkości i wysokości. Narożna kwadratowa część jest zwieńczona sterczynami. Widoczne są ślady po zamurowanych dużych oknach gotyckich. Na ścianie frontowej znajduje się herb rodziny Zajączków „Świnka” z piaskowca. W okresie międzywojennym najpierw mieściło się tutaj przedszkole Narodowej Organizacji Kobiet, później wytwórnia cukierków. Od czasów wojny był to budynek mieszkalny.

 

Beneficjent:

GMINA OPATÓWEK

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

3.052.648,23 PLN

Wkład UE:

1.421.313,00 PLN

Pobierz jako PDF