Opis projektu:

Projekt został wdrożony przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu w partnerstwie z Miastem Gniezno, Miastem Kalisz, Miastem Konin, Gminą Pobiedziska i Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach. W każdej z tych miejscowości przedsięwzięto inne działania, ale cel ich był wspólny:  za pomocą inwestycji i nowoczesnych środków przekazu trafić w oczekiwania współczesnych odbiorców. I tak w Gnieźnie wytyczono Trakt Królewski – trasę miejską, która wiedzie po zabytkach ważnych dla miasta i kraju. Trasę tę uatrakcyjniają rzeźby z brązu pierwszych królów Polski, postaci legendarnych  oraz królików. Te ostatnie dzięki aplikacji „Królika GOń” zabierają turystów na emocjonujący spacer także w zaułki poza najstarszą częścią miasta. W ramach projektu wykonano także pionierskie rozwiązanie: turystyczne tablice informacyjne przed czternastoma obiektami Szlaku Piastowskiego wyposażono w aplikację rozszerzonej rzeczywistości. Teraz odwiedzając np. posąg króla Przemysła II w Gnieźnie, można dzięki nowoczesnej technologii dowiedzieć się o danym miejscu, oglądając trójwymiarową animację.

Beneficjent: Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu.

Projekt partnerski - Liderem projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu, a partnerami: Miasto Kalisz, Miasto Konin, Miasto Gniezno, Gmina Pobiedziska oraz Muzeum Regionalne  Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach.

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

3 895 613,19 PLN

Wkład UE:

2 512 448,53 PLN

Pobierz jako PDF