Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Projekt obejmuje: zakup 9 niskoemisyjnych autobusów (5 hybrydowych oraz 4 diesel Euro 6), budowę węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Majkowskiej w Kaliszu, wyposażenie wybranych przystanków autobusowych w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej LED i biletomaty, wydzielenie/modernizację 3 zatok autobusowych, budowę ścieżek rowerowych, modernizację oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność w obrębie trzech osiedli Kalisza: Majków, Chmielnik oraz Dobrzec oraz kampanię informacyjno-promocyjną (pakiet działań mających nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną, tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo). Projekt zawiera działania realizujące postulaty strategii niskoemisyjnych i wynika z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. Jego bezpośrednim celem jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekt prowadzić ma do budowania w mieście świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu, do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego oraz wzrostu znaczenia ruchu rowerowego i pieszego w mieście, a w konsekwencji do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcji hałasu i obniżenia kongestii transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Miasto Kalisz

Projekt partnerski - Liderem projektu jest Miasto Kalisz, a współrealizatorem Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

19.705.404,91 PLN

Wkład UE:

13.496.887,97 PLN

Pobierz jako PDF