Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Projekt, swoim zakresem obejmuje: zakup niskoemisyjnych autobusów - 11 pojazdów hybrydowych, budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu w rejonie dworców autobusowego i kolejowego oraz wyposażenie wskazanych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Staszica z ulicą Górnośląską, modernizację oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność w obrębie dwóch osiedli Kalisza: Winiary i Rypinek oraz kampanię informacyjno – promocyjną (pakiet działań mających nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną, tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo).

Projekt zawiera działania realizujące postulaty strategii niskoemisyjnych i wynika z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza. Jego bezpośrednim celem jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekt prowadzić ma do budowania w mieście świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu, do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego oraz wzrostu znaczenia ruchu rowerowego i pieszego w mieście, a w konsekwencji do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcji hałasu i obniżenia kongestii transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Miasto Kalisz

Projekt partnerski: liderem projektu jest Miasto Kalisz, a współrealizatorem Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

41.092.843,09 PLN

Wkład UE:

30.935.248,45 PLN

Pobierz jako PDF