Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Informacje szczegółowe:

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacji produktowej - zintegrowanego z oświetleniem miejskim systemu podnoszącego bezpieczeństwo publiczne.

Efektem projektu jest opracowanie systemu Smart Security Platform, złożonego
z zaawansowanych algorytmów automatycznie identyfikujących niebezpieczne zdarzenia (typu bójka, upadek, wybuch) z poziomu sieci urządzeń elektronicznych, wbudowanych w konstrukcję lamp. W ramach badań przemysłowych (ETAP I - ETAP II) uzyskana została nowa wiedza w zakresie opracowania zaawansowanych algorytmów identyfikacji określonych zdarzeń  w oparciu o analizę obrazu i dźwięku oraz dane z czujników. Opracowane zostały również wytyczne w zakresie konstrukcji układu oraz przekaźnika, pozwalające na pracę w warunkach docelowych. W ramach prac rozwojowych (ETAP III) wykonano prace związane z optymalizacją prototypu oraz weryfikacją finalnego rozwiązania w warunkach rzeczywistych.

Beneficjent:

Inwebit sp. z o.o. Poznań

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

1.173.840,11 PLN

Wkład UE:

846 760,00 PLN

Pobierz jako PDF