Opis projektu:

Przedmiotem projektu była realizacja szeregu zadań w obszarze transportu miejskiego, związanych z wdrażaniem strategii niskoemisyjnych (m.in. zakup autobusów proekologicznych), montaż infrastruktury transportowej (biletomaty, wiaty, tablice elektroniczne), rozbudowa inteligentnego systemu zarządzania ruchem (ITS). Wybudowano nowe centrum przesiadkowe wraz z budynkiem nadzoru ruchu, wiatą przystankową i miejscami postojowymi autobusów. Powstał system roweru miejskiego, a także wybudowano 6,44 km nowych dróg rowerowych. Zakupiono 9 niskoemisyjnych autobusów, mieszczących 675 osób. Wybudowano parking „parkuj i jedź”, który posiada 37 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powstał także obiekt „Bikemap;Ride”, który mieści 15 stanowisk postojowych. Zamontowano 1.158 szt. lamp energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Projekt pozwolił na ograniczenie zjawiska zatłoczenia miasta przez ograniczenie indywidualnych środków transportu i w konsekwencji priorytetowe traktowanie transportu publicznego jako formy przemieszczania mieszkańców. Działania te niewątpliwie mają wpływ na zmniejszenie zanieczyszczania powietrza w mieście.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

39.189.853,88 PLN    

Wkład UE:

28.868.065,89 PLN

Pobierz jako PDF