Opis projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

W ramach projektu powstało Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane są nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Pacjenci trafiają najpierw do laboratorium chodu, gdzie badane są zaburzenia chodu. Diagnoza przy użyciu aplikacji i programów komputerowych jest wprowadzana do pamięci urządzeń, które później rehabilitują pacjenta. W programie wykorzystywane są m.in.: kinezyterapia, ćwiczenia balansometryczne poprawiające równowagę i synergię ruchu, lokomat – pozwalający wytrenować prędkość, długość kroku oraz zakresy ruchu w stawach biodrowych i kolanowych. Są również bieżnie podwieszane, regulujące nacisk chodu, a także egzoszkielet do odtwarzania wzorca chodu. Aby skutecznie realizować procesy medyczne w ramach projektu zapewniono wsparcie dla otoczenia tych osób, tj. rodziców, opiekunów, fizjoterapeutów polegające na zapewnieniu zakwaterowania i transportu. Cykl terapeutyczny będzie trwał 2 tygodnie. Intensyfikacja terapii pozwoli na skrócenie jej czasu trwania, co z kolei wpłynie na ograniczenie wykluczenia pacjentów/ pacjentek i ich opiekunów z życia rodzinnego, społecznego czy zawodowego.

 

Beneficjent:

Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu:

19.287.677,00 PLN

Wkład UE:

16 394 525,45 PLN

Pobierz jako PDF