Opis projektu:

Projekt umożliwił utworzenie nowej siedziby Domu Kultury, zwanego Zajezdnią Kultury, na terenie dworca PKP Pleszew Miasto. Inwestycja wymagała zmiany sposobu użytkowania zabytkowego budynku dworcowego, wpisanego do rejestru zabytków oraz jego przebudowę i rozbudowę wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą infrastrukturą techniczną. W ramach robót budowlanych zagospodarowano także otoczenie obiektu. Oprócz prac budowlanych - bardzo istotnym elementem projektu był zakup wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu, organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych, m.in.: sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu audiowizualnego, pianina, zestawu perkusyjnego i akordeonu, pieca do wypalania ceramiki, prasy do grafiki, systemu do podwieszania wystaw, mebli i wyposażenia kuchni. W Domu Kultury oprócz głównej sali koncertowej, ulokowano salę do nauki tańca i baletu, sale muzyczne oraz różne sale warsztatowo-zajęciowe. Swoje miejsce ma także administracja. W sumie obiekt liczy 27 pomieszczeń.

 

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

MIASTO I GMINA PLESZEW

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

7.914.719,20 PLN

Wkład UE:

4.343.037,53 PLN

Pobierz jako PDF