Opis projektu:

W wyniku przedsięwzięcia powstał łatwo dostępny system instytucji świadczących usługi wsparcia rodziny. Przedsięwzięcie skierowane jest do najmłodszych mieszkańców Wielkopolski, w szczególności wywodzących się ze środowisk, potencjalnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu powstały świetlice podwórkowe, które działają w formie placówek wsparcia dziennego. Każda świetlica prowadzona jest przez wychowawcę i wolontariuszy ZHP. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala na dobre poznanie podopiecznych i właściwie zdiagnozowanie w jakim obszarze rozwoju kompetencji społecznych potrzebują wsparcia. Dodatkowo uczestnicy projektu biorą udział w zorganizowanych przez harcerzy warsztatach edukacyjnych, muzycznych, plastycznych oraz zajęciach terenowych, takich jak rajdy czy biwaki.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu:

6 161 136,08 PLN

Wkład UE:

5 236 965,66 PLN

Pobierz jako PDF