Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Celem głównym projektu było utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzcinica oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, mogą utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt był realizowany w nowoutworzonym żłobku w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Trzcinicy. Główne działania w ramach projektu obejmowały: prace adaptacyjne 12 pomieszczeń; doposażenie w meble i sprzęt 8 pomieszczeń; doposażenie w materiały dydaktyczne i zabawki jednego pomieszczenia; utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania. Po ustaniu finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, nowopowstałe w ramach projektu miejsca będą finansowanie przez okres co najmniej dwóch lat od daty zakończenia projektu z następujących źródeł: środki własne Wnioskodawcy, opłaty ponoszone od rodziców oraz inne niż środki europejskie dotacje, które Wnioskodawca na ten cel pozyska.

 

Beneficjent:

Gmina Trzcinica

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu:

 PLN 906.753,00 PLN

Wkład UE:

 PLN 770.740,05 PLN

Pobierz jako PDF