Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Projekt miał charakter kompleksowy i obejmował wiele działań w obszarze publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej. Jego celem była zmiana świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców Chodzieży, dotyczących mobilności miejskiej. Aby osiągnąć zamierzony cel i zachęcić lokalną społeczność do korzystania z transportu publicznego, Gmina Miejska w Chodzieży zrealizowała szereg inwestycji, wspierających strategię niskoemisyjną. W ramach projektu zakupiono 5 sztuk autobusów (w tym jeden elektryczny), przebudowano linie komunikacji miejskiej na długości 2,308 km. Kolejnym, integralnym elementem inwestycji było uruchomienie systemu roweru miejskiego. System obsługiwany jest przez 6 wybudowanych stacji: 2 duże i 4 małe, a na jego wyposażeniu jest 50 rowerów miejskich, które pozostają do dyspozycji mieszkańców. Dla sprawnego działania systemu roweru miejskiego, przebudowano drogi dla rowerów w sumarycznej długości 8,482 km, przy których powstały zintegrowane parkingi z miejscami postojowymi, dla rowerów oraz samochodów. Łącznie zrobiono 167 stanowisk postojowych Bike&Ride, 269 stanowisk postojowych Park&Ride – w tym 21 dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Punktem centralnym całego systemu jest intermodalny węzeł przesiadkowy wyposażony w Inteligentny System Przesiadkowy. W efekcie projekt przyczynił się do zwiększenia atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa, podróży środkami komunikacji publicznej, oraz do wzmocnienia spójności i intermodalności systemu transportowego. Istotny jest również wpływ inwestycji, na obniżenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

Gmina Miejska w Chodzieży

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:

16 307 493,72 PLN

Wkład UE:

12 620 132,26 PLN

Pobierz jako PDF