Opis projektu:

Przedmiotem projektu było utworzenie działu B+R dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową oraz przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy.

Działania zmierzające do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy obejmowały:

- Opracowanie i wykonanie personalizowanej stopy protezowej wykonanej z kompozytu zbrojonego włóknem węglowym (CFRP)

- Opracowanie i wykonanie tłumika magnetoreologicznego

- Opracowanie układu sterowania wraz z zaawansowanym algorytmem przetwarzania danych sensorycznych oraz sterowania tłumikiem magnetoreologicznym.

- Opracowanie technologii i wykonanie metalowych elementów konstrukcyjnych.

 

Osiągnięte cele projektu:

- Utworzenie działu B+R dzięki inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową.

- Przeprowadzenie prac badawczych, zmierzających do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy.

- Pozyskanie zasobów kadrowych, rzeczowych, finansowych niezbędnych do osiągnięcia zdolności realizacji zaawansowanych prac badawczych.

- Opracowanie technologii, przeprowadzenie badań przemysłowych celem certyfikacji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej bionicznej protezy stopy.

 

Beneficjent:

ENFORCE MEDICAL TECHNOLOGIES sp. z o.o. Poznań

Program: WRPO 2014+

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 1 620 299,43 PLN

Wkład UE: 1 152 541,12 PLN

Pobierz jako PDF