Opis projektu:

Projekt zakładał zagospodarowanie Pl. Pocztowego w Trzciance wraz z budową obiektu Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego. Wiodącym zadaniem było utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Powstanie budynku Centrum Integracji Społecznej ma na celu stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz projektów, zmierzających do aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w  tym szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem. W tym celu obiekt został udostępniony podmiotom ekonomii społecznej oraz grupom nieformalnym. Ponadto w wyniku modernizacji Pl. Pocztowego i Targowiska Miejskiego powstała urbanistycznie spójna, funkcjonalna i otwarta przestrzeń miejska koncentrująca życie społeczne, kulturalne i gospodarcze Trzcianki. W ramach projektu utworzono nowe miejsca parkingowe, poprawiono infrastrukturę targowiska, przeprowadzono modernizacje infrastruktury drogowej wokół placu.

Beneficjent: Gmina Trzcianka

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

21 678 142,48 PLN

Wkład UE:

11 230 207,89 PLN

Pobierz jako PDF