Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa, rozbudowa i remont budynku Centrum Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, infrastrukturą techniczną. Główny zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę budynku oraz rozbudowę istniejących pomieszczeń warsztatowych, remont infrastruktury technicznej, remont sceny zewnętrznej, montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami i uporządkowanie nawierzchni wokół budynku. Przebudowa była realizowana w zakresie zmiany układu funkcjonalnego wnętrz i dostosowania budynku do potrzeb instytucji kultury. W obiekcie powstały m.in.: studio nagrań oraz sale: widowiskowa, konferencyjna, prób i wystaw. Budynek przez zmianę sposobu użytkowania poszczególnych pomieszczeń i ich modernizację w nowe urządzenia, został przystosowany do osób niedowidzących i osób niedosłyszących a także osób z niepełnosprawnościami, tak aby osoby przybywające do centrum kultury mogły mieć szansę korzystać z każdej sali. W ramach projektu przewidziano także zakup wyposażenia. W Centrum Kultury siedziby mają: Zespół Tańca Ludowego „Gniezno” i Chór mieszany „Metrum”.  

Beneficjent: Centrum Kultury „SCENA TO DZIWNA”

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

5 495 123,92 PLN

Wkład UE:

4 437 349,76 PLN

Pobierz jako PDF