Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Do końca 2021 roku wydłużamy termin realizacji projektu „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”. Przypomnijmy, że jest to przedsięwzięcie edukacyjne, z którego korzystają gminy z naszego województwa, które wcześniej zgłosiły swój udział. Więcej o projekcie – tutaj

Co czeka samorządy w najbliższych tygodniach? Od sierpnia uruchomimy nowy cykl szkoleń z zakresu rewitalizacji dla gmin. Oprócz głównych modułów, takich jak ustawa o rewitalizacji czy monitoring, przewidzieliśmy również bardziej szczegółowe tematy, takie jak np.: mobilność miejska w rewitalizacji, źródła finansowania rewitalizacji, analiza złych praktyk, szczegółowe narzędzia ustawowe itd. O szczegółach będziemy wkrótce informować uczestników projektu.

Jednocześnie cały czas zachęcamy gminy do skorzystania z usług doradczych świadczonych przez naszych ekspertów. Oprócz proponowanych przez nas cyklicznie dyżurów, istnieje możliwość zapisów indywidualnych przez adres: rewitalizacja@umww.pl Wystarczy podać orientacyjny termin konsultacji oraz problematykę, osobę do kontaktu i formę (online /tel. / pisemnie /na miejscu w gminie). Wydaje się, że w obecnej sytuacji epidemicznej możliwe jest również skorzystanie z usługi doradztwa bezpośredniego (tj. na miejscu w gminie). Regulamin korzystania z usługi doradczej - kliknij

Oferta dot. szkoleń i doradztwa skierowana do gmin jest oczywiście bezpłatna.

Projekt edukacyjny z zakresu rewitalizacji prowadzi Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i jest współfinansowany ze środków unijnych PO PT 2014-2020.

Pobierz jako PDF