Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 14 Next Page
Page Background

nasz region

e-biuletyn

nr 4 | 2015

Aktualności

Już działa

nowy serwis o funduszach

Ważna informacja dla wszystkich zainteresowa-

nych pozyskaniem dotacji z Wielkopolskiego Re-

gionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Właśnie upubliczniona została nowa strona inter-

netowa, będąca kompendium wiedzy o progra-

mie. Jest o co zabiegać, bowiem w rozpoczętej

niedawno nowej perspektywie finansowej do wy-

korzystania mamy w Wielkopolsce (wraz ze środ-

kami krajowymi) prawie trzy miliardy euro!

Pod adresem

www.wrpo.wielkopolskie.pl

znaleźć

można m.in. aktualności, zasady działania WRPO

2014+, informacje o realizowanych właśnie naborach,

dokumenty programowe, przekierowanie do wy-

szukiwarki „Mapa dotacji UE”, wykaz Punktów Infor-

macyjnych Funduszy Europejskich w regionie, a tak-

że harmonogram planowanych kursów i szkoleń.

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie poda-

ne są w czytelny sposób. Duża czcionka, intuicyjne

ikony, przejrzysta szata graficzna sprawiają, że nawi-

gacja na stronie jest prosta i pozwala szybko dotrzeć

do potrzebnych informacji.

Nowy serwis jest częścią systemu stron interneto-

wych poświęconych Funduszom Europejskim w Pol-

sce na lata 2014-2020. Jednolita wizualizacja portali

internetowych ma ułatwić i usprawnić proces infor-

mowania beneficjentów o funduszach unijnych. Stro-

na przystosowana jest również dla osób niepełno-

sprawnych.

Informacje o WRPO 2007-2013 dostępne są na stronie:

www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

.

Nowy serwis o funduszach posiada przejrzystą

i czytelną szatę graficzną