Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych
Nabór: RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-04-29 do 2019-05-29 )

W punkcie 6 podrozdziału 7.2.2 IZ WRPO 2014+ chodzi o indywidualną interpretację podatkową wydaną na rzecz wystawcy faktury. Jednocześnie IZ WPRO 2014+ ponownie podkreśla, iż bez ww. interpretacji VAT nie będzie kwalifikowany, a wszystkie koszty wskazane na fakturze VAT kwalifikowane będą w kwotach netto.