Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 265 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
Planowany od 11-07-2019 do 08-08-2019
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Aktualny od 07-06-2019 do 30-09-2019
WRPO 5.2
Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów Pasażerskich
Zakończony od 08-05-2019 do 31-05-2019
WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy
Zakończony od 29-04-2019 do 24-05-2019
WRPO 8.1
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakończony od 29-03-2019 do 19-04-2019
WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Zakończony od 27-02-2019 do 29-03-2019
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Zakończony od 31-12-2018 do 31-01-2019
WRPO 4.3
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Zakończony od 28-12-2018 do 28-02-2019