Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 320 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Zakończony od 16-02-2021 do 26-03-2021
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 09-12-2020 do 15-01-2021
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” - UNIEWAŻNIONY
Zakończony od 03-09-2020 do 30-09-2020
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Zakończony od 31-07-2020 do 27-11-2020
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Zakończony od 08-06-2020 do 30-06-2020
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego - OSI
Zakończony od 29-06-2020 do 30-09-2020
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Zakończony od 29-06-2020 do 30-09-2020