Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 326 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Planowany od 11-02-2022 do 18-02-2022
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Aktualny od 27-12-2021 do 31-01-2022
WRPO 1.1
Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”
Aktualny od 30-12-2021 do 25-02-2022
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Zakończony od 16-02-2021 do 26-03-2021
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 09-12-2020 do 15-01-2021
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” - UNIEWAŻNIONY
Zakończony od 03-09-2020 do 30-09-2020
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Zakończony od 31-07-2020 do 27-11-2020