Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014+) dostępnego pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 337 ogłoszeń naborów wniosków

WRPO 3.1
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
Zakończony od 25-08-2023 do 29-09-2023
WRPO 3.1
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
Zakończony od 28-02-2023 do 31-03-2023
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Zakończony od 29-12-2022 do 20-01-2023
WRPO 8.3
Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - tryb konkursowy
Zakończony od 31-10-2022 do 10-11-2022
WRPO 3.1
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
Zakończony od 19-08-2022 do 30-09-2022
WRPO 2.1
Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Zakończony od 06-06-2022 do 30-06-2022
WRPO 7.1
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Zakończony od 11-02-2022 do 28-02-2022
WRPO 3.3
Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Zakończony od 27-12-2021 do 31-01-2022
WRPO 1.1
Działanie 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”
Zakończony od 30-12-2021 do 31-03-2022
WRPO 9.1
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
Zakończony od 16-02-2021 do 26-03-2021