Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 12-05-2023 do 30-06-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 12.05.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosku o dofinansowanie projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23, Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 12.05.2023 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30.06.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru należy realizować zadania zgodne:

- z Programem pracowniczym dla GK ZE PAK na lata 2021-2027 - „Droga do zatrudnienia po węglu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;

- ze zgłoszeniem projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 244 285 713,15 PLN

w tym wsparcie finansowe FST: 180 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 64 285 713,15 PLN

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001_23 (973.6 KB)

1.1 Wzór zobowiązania do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie Działania 10.01 (637.1 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 (133.1 KB)

1.3 Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (819.1 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (184.7 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357.7 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (453.9 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (433.7 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (251 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (195.4 KB)

7. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (285 KB)

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty (472.6 KB)

9. Uchwała 14_2023 KM FEW z 28.03.2023 ws. przyjęcia koncepcji programu pracowniczego 10.1 (915.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").