Zakończony od 03-07-2023 do 14-07-2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 03.07.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.12-IP.01-001/23, w ramach Działania FEWP.06.12 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 02-11-2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedstawia Informację o projekcie, który został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-001/23.

Uchwała Nr 7406_2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.11.2023 r. (120.5 KB)

Uzasadnienie do uchwały Nr 7406_2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2.11.2023 r. (119.7 KB)

Informacja o projekcie, który został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.12-IP.01-001_23 (142.6 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru nr FEWP.06.01-IP.12-001_23 (122.8 KB)

Opublikowano: 16.11.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektów należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 03.07.2023 r. od godziny 0:00:00 do dnia 14.07.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Typ wnioskodawcy ogólny: Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

Projekt, zgodnie z SZOP, obejmuje działania polegające na:

1. Funkcjonowaniu centrów integracji  cudzoziemców.

2. Współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji cudzoziemców.

Finanse

Kwota środków do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu wynosi 16 200 000,00 zł:

w tym:

- wsparcie finansowe EFS+: 11 340 000,00 zł - 70%,

- krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa : 4 050 000 zł - 25%.

- wkład własny: 810 000,00 zł – 5%.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów (570.3 KB)

2.  Formularz wniosku o dofinansowanie (310.6 KB)

3. Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (299.1 KB)

Inne ważne informacje

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 poprzez następujące kanały komunikacji: 

- konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@wup.poznan.pl),

- konsultacje w siedzibie ION (Punkt Informacyjny WUP, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru ION zamieszcza na stronie   internetowej oraz portalu przy informacji o naborze.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").