Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 10-11-2023 do 24-11-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 10.11.2023 ogłasza nabór wniosków nr FEWP.11.01-IZ.00-002/23 w ramach Działania 11.1 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz informacja i komunikacja o Programie. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl

Przygotowanie wniosków w systemie LSI2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Instytucja Pośrednicząca programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu)

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować projekty, które przyczynią się do wspierania realizacji programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Finanse

[Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu] 70%

[Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów] 48 502 300,00 PLN

 [Minimalny wkład własny] 30%

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów  (3.8 MB)

2. Decyzja o dofinansowaniu  (2.2 MB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku w LSI2021+ (389.6 KB)

Dodatkowe dokumenty: 

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (438.1 KB)

Inne ważne informacje

Projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN przekracza równowartość 200 tys. EUR, rozliczany będzie na podstawie kosztów rzeczywistych.

Wniosek należy podpisać oraz przesłać przed terminem zakończenia naboru.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres pomoc.techniczna@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61-6266324, 61-6266325, 61-6266327.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").