SL2014 (aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego)  jest systemem wspierającym realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi  SL2014, które znajdują się w dziale Wiadomości dotyczące LSI2014+, SL2014

1. Do czego służy SL2014?

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014. Dzięki systemowi możesz, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Twojego projektu.

2. Jak otworzyć SL2014?

System dostępny jest pod adresem: https://sl2014.gov.pl

W celu uzyskania dostępu do SL2014 przez Ciebie, bądź osoby upoważnione przez Ciebie do obsługi systemu, przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie będziesz zobowiązany zgłosić listę osób uprawnionych, które będą mogły wykonywać w Twoim imieniu czynności związane z realizacją projektu/projektów. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do 
SL2014 znajdują się w załącznikach.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem:

       lub

Posiadanie któregoś z powyższych narzędzi uwierzytelniających jest niezbędne do zalogowania się do systemu.   
Darmowym sposobem na uzyskanie dostępu osób upoważnionych przez Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz za pośrednictwem SL2014 jest założenie konta w portalu pz.gov.pl. Jeśli posiadasz e-dowód oraz zainstalowany czytnik możesz skorzystać z opcji e-dowód.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w tym celu, jest wejście na stronę https://pz.gov.pl/pz/ i kliknięcie na przycisk w „Zarejestruj się”, aby rozpocząć proces rejestracji konta. Wraz z rejestracją i utworzeniem konta w systemie Profil Zaufany automatycznie składany jest wniosek o Profil Zaufany. System wyświetla również termin, w jakim użytkownik powinien dokonać potwierdzenia wniosku w punkcie potwierdzającym oraz odnośnik do listy punktów potwierdzających. Po prawidłowym potwierdzeniu Profilu Zaufanego konto jest aktywne i może być wykorzystywane przez użytkownika do prawidłowego logowania i pracy w systemie SL2014. 

Szczegółowa instrukcja dot. uzyskania Profilu Zaufanego znajduje się poniżej:

Jak założyć konto i uzsykać Profil Zaufany (1.4 MB)

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego aktualnego wykazu Punktów Potwierdzających znajdziesz pod adresem: http://epuap.gov.pl

3. Czego potrzebuję aby korzystać z SL2014?

Przed przystąpieniem do pracy w SL2014 upewnij się, że sprzęt komputerowy z którego korzystasz:

4. Co zrobić w przypadku problemów technicznych?

W przypadku niedostępności SL2014 czy też wystąpienia błędów w Systemie zgłoś Instytucji Zarządzającej o zaistniałym problemie, wysyłając Formularz zgłaszania problemów  na adres: sl2014@umww.pl

Zgłoszenia przesyłane na adres sl2014@umww.pl obsługiwane są wyłącznie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (numery projektów rozpoczynające się od RPWP).

W przypadku projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w pozostałych województwach należy kontaktować się z pomocą techniczną odpowiedniej Instytucji. Dane kontaktowe można uzyskać w następujący sposób:
1. po zalogowaniu do systemu SL2014 należy wejść w projekt, następnie kliknąć w "Moje dane", gdzie znajduje się informacja o skrzynce kontaktowej Administratora, na którą należy przesyłać zgłoszenia;
2. od opiekuna projektu;
3. szukając informacji na stronie internetowej właściwej dla danego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W zgłoszeniu należy podać informacje obowiązkowe:


Pliki do pobrania:

Poniżej znajdziesz pomocne materiały dotyczące SL2014 mające na celu przybliżenie jego funkcjonalności oraz ułatwiające w poruszaniu się po systemie:

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

Podręcznik dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Osie Priorytetowe 1,2,3,4,5,9). Uszczegółowienie zawarte w pliku stanowi integralną cześć Podręcznika.

Podręcznik Beneficjenta realizującego projekt w ramach WRPO 2014 , Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4, 5 i 9 (wersja 2.7) (8.5 MB)

Podręcznik dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (Osie Priorytetowe 6,7,8). Uszczegółowienie zawarte w pliku stanowi integralną cześć Podręcznika.

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 Osie Priorytetowe 6,7,8 (8.7 MB)

Wersja ogólna Podręcznika (nie zawiera uszczegółowienia - w pierwszej kolejności zalecamy pobranie wersji uszczegółowionych dostępnych powyżej)

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.7_ogólny (9.2 MB)

Jak założyć konto i uzsykać Profil Zaufany (1.4 MB)

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014 (93.3 KB)

Instrukcja multimedialna SL2014 wersja 3.0 (23.6 MB)

Słownik głównych pojęć_wersja 1.2 (387.1 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do SL2014

EFRR:

EFS:

 

Pobierz jako PDF